Mostra totes les entrades de mrh

Beca de col·laboració en projecte de recerca

S’han convocat 5 beques per a participació en el projecte: Explorando cambios sociales silenciosos: una propuesta a partir de la explotación digital de una gran mina de datos históricos (Catalunya, siglo XVIII),  de la Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  (Convocatória 2017 de Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica, en el área de actuación preferente: Sociedad Digital y Humanidades Digitales), especialment adreçades a estudiants del grau d’història i del màster en recerca en humanitats

Tasques del becari: Col·laboració en tasques de correcció i supervisió dels resultats del programa de transcripció automàtica de documents manuscrits procedents del Registre d’hipoteques de Girona.

 *    Nombre de beques: 5

 *   data inici: 07/10/19

 *   data final: 30/11/19

 *   20 hores/setmana

 *   Retribució: 1.275,66 €

Es valorarà: Haver cursat (o estar cursant) el mòdul instrumental, itinerari B (Patrimoni històric, mètodes d’anàlisi quantitatius i qualitatius) del grau d’història i experiència amb documentació d’arxiu.

Documentació a presentar:

 *  Sol·licitud,

 * fotocòpia del DNI,

 * Certificat de duplicitat de beca,

 * Document de confidencialitat,

 * imprès de dades bancàries,

 *   Model 145 de l’IRPF

 *   expedient acadèmic i

 *   breu redactat exposant l’experiència de treball o recerca amb documentació d’arxiu.

Podeu presentar-ho directamet a la secretaria de l’Institut de Recerca Històrica (edifici St. Domènec 2 , 4rt pis) o bé per correu electrònic a l’adreça

esperanza.correu@udg.edu

Termini per a presentació de sol·licituds: 2 d’otubre

Darrera sessió dels «Seminaris d’Història Rural, curs 2018-2019»

«De la terra al capital. La transformació de les elits rendistes en una conjuntura de crisi (Espanya, 1875-1905)»

El divendres 14 de juny tindrà lloc la darrera sessió dels «Seminaris d’Història Rural, curs 2018-2019» organitzats pel Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona amb el suport del projecte HAR2014-54891-P/HIST. 

El seminari serà impartit per Ricard Garcia Orallo del Centre de Recerca d’Història Rural de la UdG. Garcia Orallo (Barcelona, 1968) és doctor en Història i professor associat d’Història econòmica de la Universitat de Girona. Va presentar com a tesi doctoral el treball Crisis, endeudamiento y desposesión en el mundo rural catalán de finales del siglo XIX. Ha publicat diversos articles sobre fiscalitat rural, els mercats de terra i capital i els efectes de la crisi agrària de finals del segle XIX. Ha col·laborat en l’edició d’un repertori de genealogies de les principals famílies d’hisendats de la regió de Girona.

La sessió s’iniciarà a les 16 h a la sala de l’IRH de la Facultat de Lletres de la UdG.