Mostra totes les entrades de mrh

Rural History 2015

El Centre de Recerca d’Història Rural (IRH) de la Universitat de Girona organitza la Rural History Conference 2015, el congrés de l’European Rural History Organisation (EURHO).

El congrés espera acollir entre 350 i 400 investigadors europeus i d’altres regions del món, es celebrarà a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona entre el 7 i el 10 de setembre de 2015.

Més informació: www.ruralhistory2015.org

El programa aquí

Ajuts matrícula màsters
2015-2016

La Universitat de Girona, a través del Consell Social, convoca ajuts en règim de concurrència competitiva per cursar estudis de màster durant el curs acadèmic 2015-2016.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és captar estudiants que disposin d’un bon expedient acadèmic de grau, tant  de la UdG com d’altres universitats i concedir-los ajuts a la matrícula en els estudis oficials de màster de la Universitat de Girona que figuren en l’annex I d’aquesta convocatòria.

Els ajuts es destinaran a:

Modalitat A:
Cobrir la matrícula de 60 crèdits als preus públics oficials dels estudis oficials de màster de la Universitat de Girona durant el curs acadèmic 2015-2016 fins a un import màxim de 3.000 €.

Modalitat B:
Cobrir la matrícula de 2n curs del curs acadèmic 2015-2016 als preus públics oficials dels estudis oficials de màster de la Universitat de Girona que tinguin més de 60 crèdits en la seva programació dels estudiants que hagin cursat el primer curs del mateix estudi durant el curs acadèmic 2014-2015 a la Universitat de Girona per un import màxim de 3.000 €.

Més informació | Web UdG

TEMPLA Summer School 2015

Del 14 al 16 de juliol de 2015 l’equip d’investigadors liderat per G. Boto organitza un Summer School, i convoca a investigadors internacionals dedicats a la història de l’art medieval i altres disciplines a debatre el concepte i les expressions de la “memòria episcopal i canonical dinàmica”, desenvolupades en les seus episcopals europees durant l’època medieval.

Idea i organització: Isabel Escandell, Esther Lozano, Gerardo Boto.
TEMPLA:
Institut de Recerca Històrica, Universitat de Girona

TEMPLA és un taller permanent d’estudis medievals constituït per investigadors d’universitats, de museus i d’arxius de diferents procedències espanyoles i europees, amb especial rellevància de Catalunya. Els membres d’aquest equip de treball comparteixen interessos i temes d’estudi des dels seus específics i complementaris àmbits d’especialització. Els resultats de les seves investigacions i de les interaccions amb altres especialistes de diferents disciplines queden reflectits en els resultats dels projectes de recerca i accions acadèmiques, en les convocatòries científiques que organitzen anualment i en les publicacions que resulten de tot això.

Els investigadors de TEMPLA estan oberts a establir vincles i col·laborar amb altres grups de recerca i institucions científiques. Aquest equip pretén contribuir als intercanvis entre investigadors plurals, així com proposar debats científics al voltant dels programes visuals i l’organització espacial en l’Edat Mitja, amb un particular esment als condicionants litúrgics i als escenaris arquitectònics. Pretenem, a més, constituir una plataforma de reflexió acadèmica sobre l’estatut social i acadèmic de la investigació sobre l’art i la cultura medievals.

Més informació

Pàgina web de TEMPLA