Lectures Treballs Finals de Màster 2016-2017

Presentacions del Màster en Recerca en Humanitats

Horari i calendari de les lectures dels Treballs Finals del Màster en Recerca en Humanitats 2016-2017 de la Universitat de Girona. 

Divendres 8 de Setembre

11h: Montalbán Arenas, Albert, La revolució liberal i les cases de religiosos. Anàlisi historiogràfica de les obres del canonge Gaietà Barraquer i Roviralta. Director: Joaquim M. Puigvert.

Dimarts 12 de Setembre

12 h: Pla Martínez, Pau Pasqual, El lèxic col·loquial de la Costera a través de la literatura de Toni Cucarella: proposta d’aplicació didàctica per al segon cicle de secundària. Director: August Rafanell. Aula B5

16 h: Gerard Rodriguez Ventós, Roma en Sardinia (238-237 a.c.): ¿un caso de” imperialismo por invitación”? Director: Antoni Ñaco. Aula B2

17 h: Sisa Martínez, Ferran . El ‘triumphum in Monte Albano’ de C. Papirio Maso (231 a.C.)y el debatepolítico en la Roma mediorrepublicana. Director: Antoni Ñaco. Aula B2 

18 h: Juanola Falgarona, Aina, Del mite a la pantalla. Anàlisi iconogràfica i mitològica de la pel·lícula Troia. Director: David Vivó. Aula B2

Dimecres 13 de Setembre

10 h: Pujol Prat, Judit, Prudenci Bertrana, periodisme literari en el marc de la I Guerra Mundial. Director: Xavier Pla. Aula B2

11 h: Oñate Ortega, Desirée, Àngela Graupera, la primera corresponsal catalana de guerra (1914-1918). Director: Xavier Pla. Aula B2

16 h: Sánchez Coll, Santiago, La violència post-batalla a l’obra de Titus Livi. Director: Josep Burch. Aula B2

17 h: Varela Comamala, Natàlia: La violència post-batalla a Hispania del 218 al 15 a.c.. Director: Josep Burch. Aula B2

17 h.45: Foraster Sidrach, Pau, Moviment de les dones a l’Espanya de la primera meitat del segle XX: un empoderament. Directora: Elisa Varela.

Dijous 14 de Setembre

16 h: García Baladrón, Cristina, El culte religiós al nord-est de Catalunya a l’època romana. Director: Josep M. Nolla. Aula B2

17 h: Masó Giralt, Carlota, Les sivelles de placa poligonal fina d’època ibèrica trobades al Nord-est de la Península Ibèrica. Director: Josep Burch. Aula B2

Divendres 15 de Setembre

16 h: Mancilla Valcárcel, Guillem, Els treballadors rurals a la regió de Girona. El cas del Baix Empordà (1850-1900). Director: Enric Saguer. Aula B2

Dilluns 18 de Setembre

11 h: Carrasco Lorenzo, Marta, Les llevadores de Girona durant el procés de medicalització, 1830-1870. Aula B1.

12 h: Checa Erazo, Andrea, Director: Xavier Burgos. Aula B1.

16 h: Carmona Campos, Míriam, La cultura arquitectònica de la retaulística catalana (segona meitat del segle XVIIII i inicis del XIX). Una aproximació a través de quatre retaules solsonencs. Director: Joan Bosch. Aula B1.

17 h: López Silva, Héctor, Misteris de Setmana Santa: el cas de Mataró. Director: Joan Bosch. Aula B1